Skip to content
Har du sikret hjemmet ditt mot brann i det elektriske anlegget?

Elsikkerhet og brannvern: 

Ta trygghet i hjemmet ditt på alvor

For å holde artikkelen kortfattet tar vi her med punktene som spesifikt handler om elektro, da dette er ting vi som autorisert elektroinstallatør kan hjelpe deg med. Likevel lenker vi til originaltekst slik at du kan klikke deg inn og se alle punktene i helhet. 

Ifølge foreningen omkommer 50 personer i brann hvert år i Norge, og enda flere får alvorlige skader. Det er en klar statistikk at en betydelig andel av branner oppstår i den elektriske installasjonen. Det er ikke tilfeldig at flere av brannrådene vi får omhandler elektro, og det er viktig å ikke ha et tilfeldig forhold til sikkerheten i boligen sin

 

Hva er en elkontroll? 

Elkontroll er en nøye gjennomgang av den elektriske installasjonen i boligen. Elkontrollen tar utgangspunkt i den norske standarden NEK 405-2-Elkontroll for boliger. Det stilles krav til at bedrifter som gjennomfører slike kontroller skal være godkjent som kontrollforetak, samt ha fagpersonell som er sertifisert som både elkontrollør og termografør. 

Vi ser dessverre at begrepet elsjekk ofte forveksles med elkontroll. Flere installatører som ikke er godkjent for elkontroll tilbyr i stedet en elsjekk. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er begrenset hva man får ut av en elsjekk, sammenliknet med den mer omfattende elkontrollen. Man mister i tillegg muligheten til redusert forsikringspremie, som noen selskap tilbyr. Når en først har tilsyn er det derfor vår mening at det er mer lønnsomt å heller investere i en elkontroll. 

Under en elkontroll vil en fagperson gå nøye gjennom installasjonen, da særlig sikringskap, innfelt belysning, jordingsystem og tilkobling av varmekilder. Termografering blir gjennomført for å avdekke eventuell varmgang i koblinger. Mindre avvik kan være mest lønnsomt å få utbedret underveis, mens større saker blir oppsummert i en rapport. Du bestemmer selv om du vil få utbedret avvikene fra rapporten, ettersom det er ditt eget juridiske ansvar at anlegget er i god nok stand. Du kan selvfølgelig også innhente tilbud fra flere aktører om ønskelig. 

Mistenker du at installasjonen i boligen din kan ha mangler? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Vanlige brannårsaker

I Youtube-filmen «Brannsikker bolig» går Brannforeningen gjennom noen av de vanligste årsakene til at brann oppstår i hjemmet. Under gjengir vi de punktene som går på elsikkerhet, og som vi kan hjelpe deg med, men vi anbefaler alle å se hele filmen da den også inneholder flere andre viktige poeng:

⚠️ Tørrkoking på komfyren: Mange glemmer å slå av plata, eller blir opptatt av andre ting mens de lager mat. Matlaging etter en sein kveld på byen er spesielt farlig, da man risikerer å sovne på sofaen mens maten varmes.

👍 Løsning: Å få montert en komfyrvakt og røykvarslere vil øke sikkerheten mot slike branner. Den vil varsle med lydsignal og fysisk bryte strømtilførselen til kokeplata ved uvanlig temperaturøkning. Komfyrvakt er krav når man bygger nytt, men flere eldre boliger har fremdeles ikke fått denne oppgraderingen.


⚠️ Usakkyndig montasje og reparasjon av den elektriske installasjonen.

👍 Løsning: Bare godkjente installatører har lov til å montere og reparere elektriske anlegg. Invester gjerne i en elkontroll av boligen for å avdekke eksisterende avvik. 


⚠️ Brannvarsling: alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller tilstrekkelig med røykvarslere. Man bør ha minimum en detektor eller røykvarsler i hver etasje, slik at de kan høres fra alle soverom. Nyere hus har krav om røykvarslere som er en del av den faste elektriske installasjonen, mens eldre hus skal ha batteridrevne som minimum. Batteriene må vanligvis byttes en gang i året. Test jevnlig ved å bruke testknappen.

👍Løsning: Bruk en installatørbedrift til å legge opp varslere som er en del av den faste elektroinstallasjonen. Batterivarslere kan du montere selv, om du vil. Ha en prosedyre for testing av varslere og kontroll av at seriekoblingen fungerer. 
Sjekkliste

Hva kan du selv kontrollere i boligen din og hvor ofte du bør gjøre det?

 

Hver dag før leggetid:

 • Kontroller at oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at alt av andre unødvendige apparater er skrudd av.
 • Lyskilder med høy varme, som halogen og glødepærer, er slått av.
 • Sjekk at ovner, lys, ladere og andre apparater ikke er tildekket.

💡 Tips: Smart strømstyring kan automatisere mye av dette for deg. Få montert gardinbøyler på ovner som henger under vindu. 

 


Hver måned:

 • Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet ved å bruke testknappen.

 

Hvert halvår:

 • Ta en visuell sjekk på om det er svimerker eller tegn på varmgang i sikringsskapet. Særlig når det er kaldt ute.
 • Har du skrusikringer kan du på se at de er skikkelig strammet til.

 

Hvert år:

 • Skift batteriet i røykvarslerne.
 • Rengjør røykvarslerne med en støvsuger eller tørr klut.
 • Test røykvarslerne med røykspray.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

 

Hvert femte år:

 • Få en godkjent og sertifisert installatør til å gjennomføre en elkontroll i boligen.

 

Hvert tiende år:

 • Skift ut røykvarslerne med nye. 

💡 Tips: Engasjer de små i huset med en sjekk av brannsikkerheten hjemme med brannskolen.no.

Ta kontakt

 

Mistenker du at installasjonen i boligen din kan ha mangler? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Vi har sertifisert elkontrollør i bedriften og kan komme på kontroll så vel som befaring

 

Ta kontakt på telefon, mail, chat eller send inn kontaktskjema.

 

Send en e-post
post@relatek.no

 

Ring oss
+4748386050